Kuukausittainen arkisto:Touko 2013

Mitä tapahtuu Helsingin päivähoidossa?

Helsingin kaupunki, ja tarkemmin Satu Järvenkallas, aikoo lakkauttaa Eteläisen Helsingin päivähoitoalueen kuudesta integroidusta erityisryhmästä kaksi. Kyseiset ryhmät ovat päiväkoti Kampissa sekä päiväkoti Kalliossa. (Integroidussa erityisryhmässä on 5 erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta ja 7 ns.tukilasta.) Eteläisellä päivähoitoalueella oli helmikussa 2013 hoidossa 3389 lasta. Erityisen tuen paikkoja on samalla alueella 30.

Kysymyksessä on voimakkain tukimuoto lapsille, joilla on esimerkiksi kielellisen kehityksen häiriöitä, monimuotoisia kehityksellisiä ongelmia, lievää autismia, lievää kehitysvammaisuutta, vuorovaikutusongelmia tai haastavaa käytöstä. Heille on yleensä jo tarjottu riittämättömänä kaikkea mahdollista tukea normaalissa tarharyhmässä ja heille integroitu erityisryhmä on ainut inhimillinen päivähoitojärjestely.

Erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia on myös tulevaisuudessa ja paikat tullaan varmasti täyttämään jatkossakin. On sanottu kyseessä olevan ”lapsen etu”. Lapsen etu toteutuuintegroidussa erityisryhmässä nykyisessä muodossaan, muutokset ovat heikennyksiä tilanteeseen. On uskomaton ajatus, että resurssit hajautetaan ”sinne missä lapsi muutenkin olisi” kun käytännössä lähipäiväkoti ei pysty tarjoamaan integroidun erityisryhmän tukea. Pienryhmä on osalle lapsista ainoa mahdollinen tuki. Päätöksen merkitys ja peruste ei voi olla pelkästään nykytilanne, täytyy ymmärtää kokonaiskuva ja lasten erityisyys ja moninaisuus.

Pk Kalliossa on ollut aktiivinen vanhempainryhmä, olemme tehneet vetoomuksen Järvenkallakselle, olleet yhteydessä Varhaiskasvatuslautakuntaan, kaupunginvaltuustoon mutta päätös on yksin (!) Järvenkallaksen. Helsingin kaupungin yksi tavoite on pienentää päiväkotiryhmiä – en voi olla ajattelematta päädytäänkö tähän kivasti paperilla kun laitetaan jokaiseen ryhmään erityislapsi vaikka kahden kertoimella..?

Ei ole kenenkään etu, ei nyt eikä heijastuessaan koulumaailmaan, lopettaa integroituja erityisryhmiä. Lopetuksen muotoilu “muutokseksi” ja sen vähättely mainitsemalla, että ryhmään tulisi vain muutama lapsi lisää on harhaanjohtamista. Lopetusta runnotaan läpi ennen kuin kukaan ehtii älähtää. Jos Järvenkallas lopettaa integroidut erityisryhmät hän myös poistaa lapsen turvan 2,8 lapsen paikkaan pienryhmässä. Ja pian ryhmässä onkin 8 lasta lisää. Tällä hetkellä pk Kalliossa olevat lapset saavat jatkaa pk:ssa, mutta lisää tulee. On kerrottu, että nykyinen 34 lapsen päiväkoti vetää 42 lasta. Toinen yli 3-vuotiaiden ryhmä on täysi, joten minne lapset mahdetaan laittaa…?

Kyse on tuki- ja kuntoutusmuodosta joka on kallis, mutta kantaa hedelmää ja säästää euroja myöhemmässä vaiheessa niin perheen kuin lapsen kohdalla -tutkitusti. Alueen Kallio-Vironniemi-Ullanlinna päällikkö Ulla Lehtonen on vanhempien tapaamisessa (8.4.2013) sanonut, ettei kyse ole rahasta ja ettei tällä lopettamispäätöksellä säästetä euroakaan…miten niin ei ole kyse rahasta? Jos käytetty rahasumma pysyy ensi syksynä samana, mutta tuki on ripoteltu useammalle lapselle/eri päiväkoteihin, onhan silloin kyse säästötoimenpiteistä. Saman tuen saaminen kaikille sitä tarvitseville vaatisi lisää erityisryhmiä/pienryhmiä/avustajia/jne.

Tässä alla on linkki kaupunginvaltuutettu Sari Näreen ym. aloitteeseen (14.11.2012) erityistuen vahvistamiseksi peruskouluissa ja päiväkodeissa, sekä Järvenkallaksen lausunto (12.2.2013) , jossa hän toteaa: *”Silloin, kun lapsen hoito, kasvatus ja opetus sitä edellyttää, ja tuen tarve on mittavaa, järjestetään erityispedagoginen tuki erityis- tai integroidussa erityisryhmässä.*”

Päätös siis mm pk Kallion tukimuodon purkamisessa olisi vastoin hänen helmikuussa esittämäänsä.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Varhaiskasvatuslautakunta/Suomi/Paatos/2013/Vaka_2013-02-12_Vakalk_2_Pk/41C7B416-1060-4112-A9BA-29530BB28929/Liite.pdf

http://www.hel.fi/static/public/hela/Varhaiskasvatuslautakunta/Suomi/Paatos/2013/Vaka_2013-02-12_Vakalk_2_Pk/9AC0CD26-B4E2-4418-A5E1-AEF12A4740AE/Varhaiskasvatuslautakunnan_lausunto_kaupunginhalli.pdf

Sivistyksen tason näkee siinä, miten heikompiosaisia kohdellaan –vai miten se nyt menikään…

Lapsissa on tulevaisuus.

Integroituja erityisryhmiä ei saa lopettaa!

Mainokset

1 kommentti

Kategoria(t): Leijonaemo